foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sanktuarium Matki Nadziei

Matki Bożej Popowskiej

Duchowieństwo Parafii w Popowie
od 1808

W 2008 roku mija 200 lat od czasu kiedy proboszczowie zaczęli rezydować w Parafii w Popowie. Do roku 1808 życie duszpasterskie było prowadzone przez księży pracujących w Serocku i Barcicach. Duszpasterstwo z tzw. dojazdu nie sprzyjało pogłębieniu życia duchowego wiernych. Najprawdopodobniej sytuacja ta spowodowana była brakiem wystarczającej bazy materialnej dla utrzymania proboszcza. Pierwszym proboszczem rezydującym w Popowie był ks. Ignacy Wyes kanonik popowski w latach 1808-1815 oraz pierwszy urzędnik Stanu Cywilnego w Gminie w Popowie. Innym księdzem zasługującym na specjalną wzmiankę jest ks. Marcin Limowicz, kanonik płocki i proboszcz w Serocku. Około 1665 roku, kapelan popowski ks. Limowicz wybudował pierwszą kaplicę na popowskiej ziemi. Do 1764 roku, czyli do utworzenia samodzielnej parafii, w Popowie pracowało duszpastersko 30 księży. Od czasu utworzenia Parafii do 1808 r. czyli do czasu rezydowania proboszczów w Popowie z duszpasterską posługą regularnie dojeżdżało 34 kapłanów. Przez 200 lat stałego pobytu księży w Popowie duszpasterską pieczę sprawowało 31 księży. Jedynie w latach 1949-1952 pracę duszpasterską w Popowie prowadzili proboszczowie z Somianki z racji na powojenny brak księży. W naszych modlitwach pamiętamy o wszystkich 95 kapłanach, którzy głosili Słowo Boże i udzielali sakramentów świętych wiernym z Popowa i okolic. Na cmentarzu parafialnym w Popowie spoczywają: ks. Stanisław Wrześniewski (+1949) i ks. Zdzisław Mączyński (+1988).


1. Ks. Ignacy Weys, proboszcz popowski w latach 1808-1815

2. Ks. Józef Aleksander Chojnacki, proboszcz popowski w latach 1815-1829

3. Ks. Franciszk Niebrzydowski, proboszcz popowski w latach 1829-1832

4. Ks. Jan Kondracki, proboszcz popowski w latach 1832-1836

5. Ks. Jan Antoni Wochelski, proboszcz popowski w latach 1836-1838

6. Ks. Leon Kołakowski, proboszcz popowski w latach 1838-1852

7. Ks. Julian Piętka, proboszcz popowski od 15 III do 28 IV 1852

8. Ks. Ildefons Wiktor Frejdosiewicz, proboszcz popowski w latach 1852-1862

9. Ks. Kajetan Szlubowski, proboszcz popowski od 19 IX do 30 IX 1962 r. i od 1873-1874

10. Ks. Józef Szmejter, proboszcz popowski w latach 1862-1869

11. Ks. Franciszek Moraczewski, proboszcz popowski w latach 1869-1873

12. Ks. Anastazy Okreglicki, proboszcz popowski w latach 1874-1880

13. Ks. Antoni Wyziński, administrator popowski w latach 1880-1886

14. Ks. Nikodem Ważyński, administrator popowski od VI do VII 1886

15. Ks. Józef Dmochowski, administrator popowski w latach 1886-1888

16. Ks. Józef Franciszek Olszewicz, administrator popowski w latach 1888-1891

17. Ks. Wojciech Piętka, proboszcz popowski w latach 1891-1895

18. Ks. Jan Krzyżewski, proboszcz popowski w latach 1895-1910, budowniczy nowego Kościoła (1900-1906)

19. Ks. Józef Moderski, proboszcz popowski w latach 1910-1911

20. Ks. Bruno Michał Palmowski, proboszcz popowski w latach 1911-1919

21. Ks. Hieronim Knorowski, proboszcz popowski w latach 1919-1924

22. Ks. Józef Pianko, proboszcz popowski w latach 1924-1939

23. Ks. Ludwig Ostaszewski, proboszcz popowski w latach 1939-1946

24. Ks. Stanisław Wrześniewski, proboszcz popowski w latach 1946-1949

25. Ks. Stanisław Zając, administrator popowski od kwietnia do października 1949 r.

26. Ks. Józef Orłowski, administrator popowski w latach 1949-1952

27. Ks. Zdzisław Mączyński, proboszcz popowski w latach 1952-1981

28. Ks. Józef Gawlik, proboszcz popowski w latach 1981-1987

29. Ks. Henryk Winter, proboszcz popowski w latach 1987-1997

30. Ks. Cezary Siemiński, proboszcz popowski w latach 1997-2007

31. Ks. Remigiusz Stacherski, proboszcz popowski 2007-

31. Ks. Roman Mosakowski, pomoc duszpasterska 2008-2018

Telefon Parafii: 29 742 16 93 Telefon do proboszcza: 508 159 975 Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie pol godziny po zakonczeniu Mszy sw.


Copyright © 2020 Matka Nadziei Rights Reserved.