foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sanktuarium Matki Nadziei

Matki Bożej Popowskiej

Katecheci: ks. Remigiusz Stacherski, Pani Renata Skura, alumn Arkadiusz Ronowicz

Organista: pan Krzysztof Cichoński

Koło Biblijne - spotkania odbywają się raz w miesiącu. Członkowie Koła stanowią trzon lektorów podczas liturgii.

Parafialna schola "Gloria" - spotkania odbywają się raz w tygodniu. Prowadzący pan Krzysztof Cichoński

Poradnia Rodzinna św. Józefa przy Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei - mgr. Agnieszka Chalimoniuk, doradca życia rodzinnego

Duszpasterstwo pielgrzymkowe: organizacja Popowskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę. pierwsza pielgrzymka została zorganizowana w 2012 r

Szafarze nadzwyczajni Komunii świętej; Sebastian Czubryt, Krzysztof Kozon, Marcin Żak, Andrzej Smyczyński. W każda niedzielę odwiedzają chorych w parafii.

Sekretariat Popowskiej Pielgrzymki Rowerowej: Renata Szymkowska

Lekcje języka włoskiego - lektorat podstawowy, lektorat zaawansowany.

Fotograf parafialny - Aneta Rakowska

Zespoły porządkowe świątyni: Od kwietnia do listopada, w każdą sobotę miesiąca małe grupki wolontariuszek sprzątają świątynię na niedzielne Msze święte. Są to najczęściej panie, które zbierają także fundusze na przystrojenie ołtarzy kwiatami. Ich posługa jest bardzo ważna, gdyż świątynia nasza jest duża, a frekwencja na Mszach świętych w okresie wakacji jest wysoka. W każdej wiosce istnieje przynajmniej jeden taki zespół. Bywa także, że w danej miejscowości działają trzy zespoły.

Ochotnicze Straże Pożarne: Dwie prężnie działające jednostki OSP w Popowie Kościelnym i Gąsiorowie jednoczą kwiat męskiej zręczności, odwagi i służby społecznej. Każda ze straży, w ramach społecznej inicjatywy, wybudowała budynki funkcyjne i garaże dla wozów strażackich. Należy podkreślić ścisłą współpracę strażaków z Gąsiorowa z Parafią, którzy użyczyli pomieszczeń remizy dla kaplicy. W każdą sobotę, przed kopią cudownego obrazu Matki Bożej Popowskiej, gromadzą się tam wierni na Mszę świętą. Wszyscy strażacy, oprócz zwykłych strażackich obowiązków, chętnie pełnią wartę przy Grobie Pańskim, uczestniczą w Drodze Krzyżowej po Rynku w Popowie i dbają o właściwe i godne obchodzenie święta patronalnego ku czci św. Floriana.

Świetlica wiejska : Parafia współpracuje ze Świetlicą środowiskową w Popowie Kościelnym, która prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Somiance. Pani Agnieszka Chalimoniuk, kierownik świetlicy, chętnie udostępnia pomieszczenia na potrzeby chóru parafialnego, ministrantów i kół różańcowych. Wspólne działania na rzecz dzieci i młodzieży polegają na podtrzymywaniu lokalnych tradycji ludowych i kościelnych, aktywizacji młodego środowiska, rozwijaniu twórczości artystycznej i aktywności sportowej.

Biblioteka: parafia współpracuje z Biblioteką. Kierownikiem Biblioteki jest pani Renata Szymkowska.

Zakład Karny w Popowie: miejscowy proboszcz otacza troską duchową przebywających w Zakładzie. Praca polega na sprawowaniu sakramentów, wygłaszaniu konferencji formacyjnych na temat alkoholizmu i innych uzależnień, wspieraniu działań resocjalizujących osoby skazane, zgodnie z programem ustalonym przez Kierownictwo Zakładu.

Telefon Parafii: 29 742 16 93 Telefon do proboszcza: 508 159 975 Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie pol godziny po zakonczeniu Mszy sw.


Copyright © 2020 Matka Nadziei Rights Reserved.