foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sanktuarium Matki Nadziei

Matki Bożej Popowskiej

Ocalić od zapomnienia - kalendarium wydarzeń z przeszłości

 

Od 210-stu lat parafia Popowo posiada rezydującego proboszcza. W 1808 r. osiadł tu na stałe do pracy duszpasterskiej ks. Ignacy Weys i stał się pierwszym urzędnikiem Stanu Cywilnego w Gminie Popowo. Proboszczem był do 1815 r. Do tego czasu duszpasterstwo było z tzw. dojazdu. Jedynie w latach 1949-53 nie było proboszcza z racji na powojenny brak kapłanów . Popowo wówczas obsługiwał ks. Józef Orłowski, proboszcz w Somiance.
180 lat temu, 1838 r. hrabia Edmund Skarżyński wybudował obecną plebanię i dwa budynki murowane,

170 lat temu, w 1848 r. hrabia Edmund Skarżyński wybudował na cmentarzu małą kaplicę z czerwonej cegły.

130 lat temu, w r. 1888 niemal cała nasza parafia przeżyła straszną powódź. Ksiądz Mączyński wspomina, że "Jedynie trzy wioski wyżej położone uniknęły tego nieszczęścia. Od Jackowa Dolnego, aż po Gąsiorowo ludzie walczyli ze strasznym żywiołem wód. Skutkiem tego wylewu było przesunięcie się koryta rzeki Bug o blisko 500 m. na południe od Kościoła". Od tego czasu mieszkańcy wioski Kania regularnie borykali się z nagłymi zalewami swoich siedlisk.

110 lat temu, w 1908 r. ks. Jan Krzyżewski zakupił do Kościoła dużą ilość sprzętu liturgicznego, aby lepiej oddawać chwałę Bogu m.in. figury św. Stanisława biskupa męczennika i św. Wojciecha biskupa, wykonane z kamienia pińczowskiego. Obecnie znajdują się one w ołtarzu głównym.

100 lat temu, 18 lutego 1918 r. urodził się w Radzikach Dużych ks. Zdzisław Mączyński, wieloletni Proboszcz w Popowie,

100 lat temu, w 1918 r. mieszkańcy Nowej Wsi uzyskali swoją odrębną od Niemców szkołę polską. Przez 6 lat naukę prowadzono w wynajętych mieszkaniach. Bywało, że szkoła liczyła nawet 7 klas., a zajęcia prowadzono na 3 zmiany.

90 lat temu, w 1928 roku powódź zbierała bogate żniwo we wioskach parafii Popowo.

60 lat temu przebudowany został parkan przykościelny. Powstał on w ciągu 12 dni, solidarnym czynem społecznym parafian. Kamienie ofiarowali także parafianie.

60 lat temu 20 VII 1958 r. został oddany do użytku most w Wierzbicy. Stary most zniosła wielka powódź w tymże roku. Na Cuplu było widać tylko kominy domów. Od 1888 roku most zabierała woda aż 5 razy, ponieważ były drewnianej konstrukcji. Żelbetonowy most, projektu Stefana Piwowskiego otwarto bez religijnej ceremonii poświęcenia.

40 lat temu, w 1978 r. była wielka zima i ogromne roztopy w r. 1979. Wody zalały Pułtusk i dzięki temu Gąsiorowo i Łacha uniknęły nieszczęścia. W Popowie woda przedostała się przez drogę za parkan cmentarza.

30 lat temu, w 1988 r. zmarł ks. kan. Zdzisław Mączyński, długoletni proboszcz parafii w Popowie gdzie znajduje się jego mogiła.

Telefon Parafii: 29 742 16 93 Telefon do proboszcza: 508 159 975 Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie pol godziny po zakonczeniu Mszy sw.


Copyright © 2020 Matka Nadziei Rights Reserved.